Senior Přerov

03.07.2013 20:45

Senior Přerov

Soukromá služba, která zajišťuje služby pečovatelské, ošetřovatelské, zdravotní  a služby osobní asistence  seniorům, handicapovaným a osamoceným lidem v domácnosti.